+36 (30) 338 0099

Ingatlan ajándékozás: mik a szabályok és mennyi az illeték?

Ingatlan ajándékozás: mik a szabályok és mennyi az illeték?

Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban kerül előtérbe az ajándékozás kérdése, így ebben a cikkünkben most azzal fogunk foglalkozni, milyen szabályok mentén és milyen terhek mellett lehetséges ingatlant ajándékozni.

 

Mit jelent az pontosan, hogy ingatlant ajándékozni és ki teheti ezt meg?

Ahogyan azt az ajándékozási illeték törvény is kimondja, ajándékozásnak azt tekintjük, ha egy adott személy bármilyen értékű tárgy tulajdonjogát vagyoni vagy egyéb ellenszolgáltatás nélkül ruházza át valaki másra. Az ingatlan a törvény által kimondottan nem szokványos értékű vagyontárgynak minősül, így annak ajándékozása hivatalos szabályokhoz kötött.

Ingatlant bárki ajándékozhat bárkinek, feltéve, hogy az ajándékozó fél 18. életévét betöltött, nagykorú, cselekvőképes személy és a szóban forgó ingatlan a tulajdonában áll. Amennyiben kiskorú vagy egyéb más okból korlátozott cselekvőképességű személy ajándékoz, úgy a család – a kiskorú esetében is korlátozott cselekvőképességére hivatkozva- az ajándékot visszakövetelheti. Ez fennáll kisebb értékű ajándékok esetén is, például, ha a gyerek odaajándékozza a telefonját, ékszereit, vagy egyéb vagyontárgyait a barátjának.

 

Hogyan lehet ingatlant ajándékozni?

Nagyértékű vagyontárgy esetében az ajándékozásnak hivatalos menete van. Ingatlan ajándékozásakor az ajándék tárgyát, annak becsült értékét és az ajándékozás feltételeit egy ügyvéd vagy közjegyző által készített, közjegyzői hitelesítéssel ellátott ajándékozási szerződésben kell rögzítenünk függetlenül attól, hogy az ajándékozó és az ajándékot kapó személy milyen viszonyban állnak egymással. Ez a szerződés nem csak az ajándékozás tényét, de annak egyéb feltételeit is rögzítheti, így tiszta helyzetet teremt, ha az ajándékot az ajándékozó fél például később vissza szeretné követelni.

 

Illetékfizetési kötelezettség

Az ingatlan ajándékozás a legtöbb esetben illetékfizetési kötelezettséggel jár, kivéve, ha az ajándékozó és az ajándékot kapó fél az ügylet során illetékmentességet élveznek, de erről még később bővebben... Az illeték mértéke az ingatlan értékével arányosan kerül megállapításra. Nem lakás célú ingatlan tulajdon (például termőföld) esetében az illeték mértéke az ingatlan értékének 18%-a, míg lakáscélú ingatlan ajándékozásakor az ingatlan értékének 9%-át kell megfizetnie az ajándékot kapó félnek, mint illetéket.

 

Ki mentesül az illetékfizetési kötelezettség alól

Amennyiben az ajándékozó és az ajándékot kapó fél egyenesági rokonságban vagy házasságban állnak egymással, úgy mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól függetlenül attól, hogy mekkora az ajándék értéke. Az illetékmentes családi relációk például a szülő-gyerek viszony, a nagyszülő-unoka, vagy a testvérek. Fontos azonban, hogy az élettársi kapcsolat és a távolabbi rokonság már nem mentesít az ajándékozási illeték fizetési kötelezettségünk alól, és nem ajándékozhatunk ingyen párunknak vagy barátoknak sem ingatlant.

 

Az ajándék visszakövetelése

Ugyan az ajándékozás ellenszolgáltatás nélküli vagyonátruházás, ugyanakkor feltételekhez köthető. Ahogy már korábban is írtuk, az ingatlan ajándékozás során a felek kötelesek hivatalos ajándékozási szerződésbe foglalni az ajándékozás tényét és ebben az okiratban megszabhatják annak feltételeit is. Az ajándékozás feltétele bármi lehet ésszerű határokon belül, és ha a feltétel nem teljesül, az ajándékozó egyszerűen visszakövetelheti az ajándékot. Jó példa erre, mikor a szülők ingatlant ajándékoznak gyermeküknek, de az ingatlan megtartásának feltételéül szabják egy adott, általuk kitűzött cél megvalósítását, például egy iskola elvégzését. De gyakran előfordul az is, hogy egy fiatal házaspár nászajándékba kap ingatlant a család valamely tagjától, viszont az ingatlan megtartásának feltételéül a házasság fennállását szabják meg, így válás esetén az ingatlant visszakövetelik, így annak értéke a váláskor nem kerül elfelezésre.

Amennyiben segítségre van szüksége ingatlannal kapcsolatban, vásárolna, eladna, vagy csak tájékozódna, keresse a QARAT szakértő munkatársait bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére!

Hozzászólások (0)

    Új hozzászólás

    Tájékoztatunk, hogy hozzászólásod csak utólagos jóváhagyás után jelenik meg a weboldalon.